category: 

หากพูดถึงความฝัน...จะมีใครสักกี่คนที่ทำมันสำเร็จ

สิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ใช่แค่สภาวะแวดล้อม แต่ยังเป็นตัวของเราเองอีกด้วย เราพูดได้ว่าเราอย่างเป็นแบบนั้นแบบนี้ อยากทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะทำได้อย่างใจคิด

...บางคนอาจเปลี่ยนเส้นทางเพราะพบเจอเส้นทางใหม่ที่ดีกว่า...

หรือบางคนก็ล้มเลิกสิ่งที่ตัวเองฝันไปเพราะความยากลำบากที่ได้เจอ

...บางคนอาจไม่วิ่งตามฝันของตัวเอง เพราะงานที่ทำอยู่ก็ได้เงินดีอยู่แล้ว

แต่ไม่ว่าเหตุผลไหน ก็คือเราได้ทิ้งความฝันของเราไปแล้ว ถ้าทิ้งหากแต่มีความสุขก็ดีไป