-A A +A

สุริยันต์ สายชมภู ชื่อเล่น ต่อ เป็นคนพิการทางสายตา (ตาบอดสนิท) จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีความชำนานในการเขียน อาทิเรื่องสั้น นิยาย บทความ รวมถึงทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และพอมีความรู้ทางด้านการทำเว็บไซต์ด้วย CMS อาทิ Drupal BackdropCMS และ WordPess

จะเรียกว่านักเขียนอิสระ ก็คงเรียกไม่ได้เต็มปากนัก หรือจะเรียกว่านักพัฒนาเว็บไซต์ ก็ดูจะไม่ได้เก่งขนาดนั้น ผมจึงขอแทนในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ว่า "เว็บมาสเตอร์" ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลเว็บไซต์ และสร้างเนื้อหาลงบนเว็บไซต์ในเวลาเดียวกัน

บล็อกนี้ โดยหลักๆ จะเน้นเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความ นิยาย เรื่องสั้น แล้วก็การรีวิวหนังสือที่ผมเห็นว่าน่าสนใจ โดยสิ่งที่ผมเขียนอาจไม่ได้ถูกต้องตามหลักการ หรือดีที่สุด แต่ก็เขียนออกมาจากความรู้สึก และกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงอาจมีถูกบ้างผิดบ้าง

ตอนนี้โดยหลัก ผมเป็น admin อยู่ที่เว็บ www.keangun.com/ แต่เพราะเว็บนั้นได้เปิดให้คนอื่นๆ ลงงานเขียนของตัวเองด้วย ดังนั้นจึงไม่สะดวกกับการลงผลงานตามแบบฉบับของผมเท่าไหร่นัก จากเหตุนี้ จึงได้เกิดบล็อกนี้ขึ้นมาครับ เรียกง่ายๆ ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเพ้อได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

ทั้งนี้ บล็อกนี้ผมจะใช้ลงแค่บทความที่มีความเป็นตัวเองมากๆ เท่านั้น บทความบางส่วน และนิยาย เรื่องสั้น รวมถึง Story ที่ออกไปในทางบันเทิงส่วนใหญ่ ผมก็ยังจะลงที่ www.keangun.com เหมือนเดิมครับ

อีกเว็บหนึ่งที่ผมลงบทความและเป็นเจ้าของเว็บอยู่ก็คือ www.blindliving.club/ โดยเป็นบทความที่นำเสนอความรู้หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนพิการทางสายตา หรือคนตาบอด เพื่อให้สังคมไทยได้เข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดและมีความเข้าใจในคนตาบอดมากขึ้น

ถึงผมจะทำบล็อกนี้ขึ้นมาเล่นๆ แต่ก็หวังว่าคงจะก่อประโยชน์ให้กับหลายๆ ท่านไม่มากก็น้อยครับผม

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

สุริยันต์ สายชมภู